show sidebar & content

AB facility

10 Jul 2012 / in

AB Facility je jedním z největších poskytovatelů služeb facility managmentu v České republice. Návrh logotypu a dalších prvků vizuální identity.